Prečo Studňa pre Mozambik?

Hoci pre nás je úplne prirodzené mať zdroj pitnej vody v každej domácnosti a možnosť kedykoľvek si nakúpiť balenú pitnú vodu v takmer akomkoľvek množstve, nie je to realita každého človeka.

Prístup obyvateľstva Mozambiku k pitnej vode je v niektorých oblastiach výzvou, najmä v odľahlých vidieckych a chudobných komunitách. Obyvatelia v týchto oblastiach často získavajú vodu z riek, rybníkov alebo nechránených studní, čo môže ohrozovať bezpečnosť a kvalitu pitnej vody.

Vďaka vašej pomoci a vyzbieraným prostriedkom 

by sme radi podporili a dopomohli piaristickej komunite v Mozambiku 

k vybudovaniu zdroja pitnej vody pre ich miestnu komunitu. 

Zbierku Studňa pre Mozambik realizuje Nadačný fond Ad Mundum pri Piaristickej nadácii.
Prispieť môžete naskenovaním QR kódu alebo dobrovoľným príspevkom na bankový účet:
S K 8 5  8 3 3 0  0 0 0 0  0 0 2 1  0 1 8 1  8 7 1 6
variabilný symbol: 412 011
špecifický symbol: 2024
správa pre prijímateľa: MOZAMBIK

trvanie zbierky: 14.2.2024 - 27.3.2024
kontakt: info@piaristickanadacia.sk

Počas celého pôstneho obdobia môžete zbierku podporiť dobrovoľným príspevkom do pokladničky, ktorú nájdete vo všetkých piaristických kostoloch alebo školách. 

Prečo je potrebné budovať studne v Mozambiku?

V Minheuene, piaristi zriaďujú materskú školu od roku 2005, kde okrem vzdelávacieho projektu funguje aj jedáleň, ktorá značne zlepšuje podmienky maloletých detí.

Práve v tejto sociálnej službe vidia potrebu zlepšiť životné podmienky, fyzické aj sociálne. Prioritou je zabezpečiť prístup k pitnej vode, keďže sa zistilo, že vysoká miera ochorení spôsobených nedostatočným prístupom k pitnej vode má negatívny vplyv na dochádzku do školy a mieru školskej úspešnosti.

Vzdialenosť medzi komunitou a miestami prístupu k vode je obrovská a sú to práve matky, mladé ženy a dievčatá, ktoré sú zodpovedné za donášku vody do domu.

Komunita piaristov

Prví pátri tu prišli v roku 2016. Nájdete ich v dvoch severných diecézach, konkrétne v Pembe a Nacale, ktoré sa nachádzajú v provinciách Cabo Delgado a Nampula. Práve v Minheuene, ktoré patrí do diecézy Pemba, vzniklo prvé piaristické pôsobisko. Toto miesto zahŕňa dedinu s farmou, materskou školou a farnosťou, ktorá má 34 misijných staníc.

Druhé pôsobisko piaristov sa nachádza v malom prístavnom meste Nacala.